Nye motorveje og ikke mindst broer har gjort det danske sam-fund mobilt i et omfang, der ikke tidligere er set. Pendling, nye bosættelser og virksom-hedsflytninger har resulteret i en urbanisering, der ikke læng-ere sker i byerne men strækker sig som i et polycentrisk net-værk ad motorvejene mellem byerne - og flytter derved af-gørende på byernes sociale og funktionelle geografi.
Med et konkret udgangspunkt i Vendsyssel og de mennesker, der sidder de mange kilometre bag rattet, giver dette projekt et bud på hvorledes disse nye byrum kan designes og udnyttes funk-tionelt, så de tilgodeser de ny brugeres ændrede behov.

 

 

 

 

Afgangsprojekt fra: Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

Udarbejdet af: Jens Trædmark Jensen